Leasemaatschappij starten

Met SCORE start u binnen vier maanden uw eigen leasemaatschappij

Uw eigen leasemaatschappij starten? Nu is er SCORE!

Tot op heden was er geen duidelijk richtlijn m.b.t. het opzetten van een zelfstandige (dealer) leasemaatschappij. Veelal wordt vanuit het autobedrijf gestart met het aanbieden van een leaseproduct zonder dat er grondig over de consequenties wordt nagedacht. Dit leidt veelal tot ongewenste situaties waarbij een duidelijke scheidslijn tussen het autobedrijf met de sales- en aftersales afdelingen enerzijds en de leasemaatschappij anderzijds geheel ontbreken.

Met het SCORE-programma van LeaseMeesters worden alle zaken die van de belang zijn bij het opzetten van een gestructureerde leasemaatschappij behandeld.

Het doorlopen van het totale SCORE-programma zal ongeveer twee maanden duren. Gedurende deze twee maanden zullen tijdens drie gesprekken een viertal interviews worden afgenomen waarin in totaal 102 vragen moeten worden beantwoord m.b.t. de onderstaande onderwerpen. De interviews duren gemiddeld 2,5 uur. Ter voorbereiding ontvangt u de globale vragenlijst voorafgaande aan het interview zodat de betrokken personen zich kunnen voorbereiden. De uitkomst van deze interviews zullen uiteindelijke samen met onze expertise en relevante marktinformatie leiden tot een eindadvies.

Structuur & Opzet

De basis voor iedere succesvolle onderneming begint bij een gedegen voorbereiding. In de module “Structuur en opzet” kijken we niet alleen naar de nieuwe organisatie maar ook naar de huidige organisatie en mogelijke conflictsituaties. Onderwerpen die we in deze module bespreken zijn:

 • Beschrijving huidige organisatie
 • Beschrijving gewenste organisatie
 • Doelstelling korte termijn
 • Doelstelling middellange termijn
 • Doelstelling lange termijn
 • Ontwerp businessplan
 • Toeleveranciers
 • Huisvesting
 • Formulieren en voorwaarden
 • Beheren van een leasewagenpark

Organisatie en procesbeschrijving

Om zaken vloeiend te laten verlopen worden binnen de module “Organisatie en procesbeschrijving” de volgende onderwerpen tegen het licht gehouden:

 • Procesrubricering en -beschrijving
 • Leaseregels

Evaluatie en eindadvies

Het plan ligt er en uw leasemaatschappij staat in de steigers. Tijd om de balans op te maken en knopen door te hakken. Met de onderstaande stappen komen we tot een eindconclusie:

 • Hoe nu verder
 • Stappenplan
 • Zelf doen of (gedeeltelijk) uitbesteden
 • Keuzecriteria

 

 

Commercie en communicatie

De organisatie is beschreven en ingevuld, belangrijke keuzes zijn gemaakt en u wilt er vol gas tegenaan. Maar hoe pakt u dit nu aan; zit de markt wel op uw leasemaatschappij te wachten en wie is uw markt eigenlijk. De onderwerpen die in de module “Commercie en communicatie” behandeld worden zijn:

 • Ontwerp marketingplan
 • SWOT analyse
 • Producten en diensten
 • Concurrentieanalyse
 • Doelgroepanalyse
 • Verkoop directe kanaal
 • Verkoop indirecte kanaal
 • Marketingplanning
 • Boodschap, propositie en positie in de markt
 • Huisstijl, communicatie, internet en social media

Risico en rendement

Ondernemen is risico’s nemen om continuïteit en rendement te waarborgen. In de module “Risico en rendement” gaan we dieper in op zaken die de risico’s kunnen beperken zonder afbreuk te doen aan het rendement:

 • Ontwerp financieel plan en liquiditeitsbegroting
 • Opbrengsten en risico’s
 • Klantacceptatie
 • Debiteurenbeheer
 • Wanneer wel en wanneer niet beëindigen