Prestaties verbeteren

Lease Balance Scorecard zorgt voor meer omzet en rendement

Meer rendement uit uw leasemaatschappij; Lease Balance Scorecard

Het Lease Balance Scorecard-programma van LeaseMeesters biedt bestaande (dealer) leasemaatschappijen de mogelijkheid om hun bedrijfsvoering, processen en rendement te evalueren en waar nodig te verbeteren.

Allereerst vindt een intakegesprek plaats. Met de verantwoordelijke(n) binnen de onderneming wordt de vragenlijst met eisen, wensen en verwachtingen besproken en geëvalueerd.

Op basis van de uitkomst van deze vragenlijst zal door LeaseMeesters een advies en een offerte worden opgesteld.

Het Lease Balance Scorecard-programma heeft een doorlooptijd van twee maanden. Gedurende deze twee maanden zullen tijdens vier gesprekken een viertal interviews worden afgenomen waarin in totaal 160 vragen moeten worden beantwoord m.b.t. onderstaande onderwerpen. De interviews duren gemiddeld 3 uur. Ter voorbereiding ontvangt de klant de globale vragenlijst voorafgaande aan het interview zodat de betrokken personen zich kunnen voorbereiden. De uitkomst van deze interviews zullen uiteindelijke samen met onze expertise en relevante marktinformatie leiden tot een eindadvies met verbeterpunten dat tijdens de eindpresentatie zal worden overhandigd. De ontwikkelingen m.b.t. de genoemde verbeterpunten kunnen in evaluatie en meetbaarheidsessies worden besproken.

Gekeken wordt naar:

Klant perspectief

Kritische succesfactoren die aan bod komen zijn leveringsbetrouwbaarheid en klantloyaliteit maar ook de kwaliteit van het personeel en de prijstelling. Vlootomvang, ontwikkeling en retentiegraad zijn belangrijke graadmeters.

Leer en Groei perspectief

Kritische succesfactoren die aan bod komen zijn functionele samenwerking binnen de organisatie, persoonsontwikkelingen en trainingen, klantsegmentatie, benutten verkooppotentieel, werven nieuwe klanten en prospectkwalificatie

 

Interne Bedrijfsprocessen perspectief

Kritische succesfactoren die aan bod komen zijn beschrijving en vastlegging interne processen, gebruikte automatiseringssystemen, effectiviteit van de operationele- en verkoop afdeling, papierstroom en hanteerbaarheid van de algemene voorwaarden.

Financieel perspectief

Kritische succesfactoren die aanbod komen zijn resultaat, debiteurenstand, financiering en de verschillende marges, inkomsten en risico’s.